Algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Lisa van Geenen Fotografie (hierna aan te duiden als fotograaf) en u als klant (hierna aan te duiden als opdrachtgever)
Fotograaf gevestigd te Nuth. KvK : 65569539

Lisa van Geenen Fotografie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.


Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Fotograaf en opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 2: Tot stand komen van de opdracht

1. De opdracht komt tot stand wanneer Fotograaf een schriftelijke bevestiging stuurt naar de opdrachtgever
2. Een datum voor de opdracht wordt in overleg met de fotograaf vastgelegd 

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht 
1. Fotograaf zal met professionele en reserve apparatuur de reportage van de klant verzorgen. 
2. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren
3. Fotograaf levert de beelden na bewerking af in eigen gehanteerde stijl. 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
1. Opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
2. Fotograaf vraagt bij reservering van een lifestyle shoot 50% van het totaalbedrag en bij reservering van een trouwreportage €500,- aanbetaling
3. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard. 
4. Indien de opdracht binnen minder dan 4 weken voorafgaande aan de opdracht aangevraagd wordt, dient het gehele bedrag bij boeking te worden voldaan.
5. Een aanbetaling van een opdracht is niet terug te vorderen. Indien een opdracht niet door kan gaan, wordt deze in overleg verplaatst om omgezet naar een andere sessie. 
5. Fotograaf levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.  
6. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 5: Auteursrecht
1. Het is niet toegestaan dat opdrachtgever aangeleverde beelden bewerkt. Hieronder valt ook het gebruik van Instagram filters.
2. Aangeleverd beeldmateriaal mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder overleg met Fotograaf
3. Met het aangaan van een overeenkomst gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Fotograaf de beelden die voort zijn gekomen uit de opdracht gebruikt voor social media, advertenties, portfolio in website en drukwerk tenzij voorafgaande aan de opdracht nadrukkelijk anders overeengekomen

Artikel 6: Producten en levering
1. Fotograaf levert haar bestanden digitaal via een online gallery
2. Fotograaf levert geen RAW-bestanden bestanden.
3. Fotograaf hanteert een geschatte levertijd van 2 weken voor lifestyle opdrachten en 4 - 6 weken voor trouwreportages
4. Indien van toepassing maakt de Fotograaf een eerste ontwerp van het fotoalbum nadat opdrachtgever de foto's heeft ontvangen.
5. Opdrachtgever mag wijzigingen in de layout van het album doorgeven totdat het naar wens is
6. Na goedkeuring van  de opdrachtgever verzendt Fotograaf de opdracht voor het album op naar de leverancier. 
7. Het album wordt eerst bij Fotograaf geleverd voor kwaliteitscontrole, daarna wordt deze opgestuurd naar de opdrachtgever.